Duyuru

GENÇ KALEMLER DENEME, HİKAYE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

 

 

GENÇ GELECEK 

3. GENÇ KALEMLER

DENEME, HİKAYE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

Yarışma Konusu: Serbest

Yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katılabilecektir. Yarışma deneme, hikâye ve şiir alanlarında yapılacak olup; katılımcı yarışmaya her kategoride birer eserle katılabilecektir.
Gönderilen eserlerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
Katılımcılar eserlerini ad-soyad / e-mail / doğum tarihi /okul / bölüm / sınıf / adres / cep telefonu/eser adı bilgileriyle birlikte sgencgelecek@gmail.com mail adresine gönderecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Sancaktepe Belediyesi tarafından oluşturulan kurulun kararları geçerlidir.
Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Sancaktepe Belediye Başkanlığına aittir.
Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
Yarışmada 4 jüri yer alacaktır. Her bir jüri üyesi öğrenciyi 100 puan durumuna göre değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir.
Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Şartlar:

1. Deneme, hikâye ve şiirler; word dosyasına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New

Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.

2. Her metin en çok iki bin kelime olacaktır. (Şiirler 1000 kelimeyi geçmeyecektir.)

3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

4. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış eserler yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir.

5. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

  

    Yarışmaya Son Katılım Tarihi: 24 Nisan 2023

    Sonuçların Açıklanması: 15-19 Mayıs 2023

    Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

 

    Bilgi ve Başvuru İçin: Sancaktepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

    Tel: 0 (216) 622 33 33 / 2219 – 2222

    Web: www.gencgelecek.com

    E-mail: sgencgelecek@gmail.com

/*